Spletni konfigurator inštrumentne plošče v letalu


Published: September 25, 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)

Naziv operacije: Spletni konfigurator inštrumentne plošče v letalu


Glavni namen/cilj operacije: Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem


Višina celotnih stroškov operacije: 14.590,00 EUR; višina sofinanciranja: 9.999,00 EUR

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)Want to become an expert?

Never miss the latest offers from LXnavigation, tips and tutorials, news and invites to local events.
Subscribe to newsletter